Usługi detektywistyczne

Oferta dla Klientów Biznesowych


Wywiad gospodarczy

Wykonujemy wywiad gospodarczy, który pomoże Ci w podjęciu ważnych decyzji biznesowych. Sprawdzimy rzetelnie firmę w którą chcesz inwestować, wejść w spółkę oraz wiarygodność przyszłych partnerów biznesowych. Poznasz słabe i mocne strony konkurencji. Dowiesz się czy nowy partner biznesowy jest jest wypłacalny i czy nie posiada długów.

Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja może doprowadzić do problemów finansowych a nawet do upadłości firmy. Przyjrzymy się działaniom konkurencji i przekażemy dowody świadczące o nieuczciwości konkurentów biznesowych.

Ustalenia majątkowe

Ustalimy majątek dłużnika, który potwierdzi zdolność do spłacenia długu. Dzięki naszym działaniom odzyskasz swoje pieniądze.

Weryfikacja pracowników

Zweryfikujemy osoby przed zatrudnieniem oraz już zatrudnionych pracowników w Twojej firmie. Ustalimy wiarygodność informacji zawartych w CV, potwierdzimy czy wszystkie dane zawarte w nim są prawdziwe oraz czy zatrudnieni przez Ciebie ludzie nie są powiązani z konkurencją co może wiązać się z przekazywaniem tajemnic przedsiębiorstw, utrudnianiem dostępu do rynku, wprowadzaniem w błąd oznaczeń towarów i usług oraz nakłaniania do rozwiązywania umów bądź nie wykonywania usług.

Obserwacja osób i miejsc

Obserwacja osób i miejsc to jeden z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie potrzebnych informacji. Nasi detektywi skutecznie i w sposób niezauważalny przeprowadzą obserwację oraz udokumentują wszelkie podejrzane zachowania kontrahentów. Podczas obserwacji wykonujemy raport z przeprowadzonej obserwacji, dokumentację fotograficzną i video, które mogą posłużyć jako dowody w sądzie.

Wykrywanie podsłuchów

Posługujemy się specjalistycznym sprzętem pozwalającym wykryć wszelkie nadajniki a w szczególności te profesjonalne, zaawansowane technicznie, trudne do wykrycia, których celem jest przechwytywanie informacji. Obawiasz się nieuczciwej konkurencji, trudnego spotkania, pomówienia? Zarejestrujemy dyskretnie przebieg Waszego spotkania.