W ramach prowadzonych czynności wykonujemy pełen wachlarz usług detektywistycznych zarówno dla osób prywatnych jak również podmiotów gospodarczych.

Nasze usługi detektywistyczne świadczymy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi na podstawie licencji nr 0008716 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Posiadamy wpis do rejestru przedsiębiorców, który prowadzony jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiadamy także pełne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Nasi pracownicy to przede wszystkim byli funkcjonariusze, którzy pracowali blisko 30 lat „w terenie” w zespołach operacyjno-rozpoznawczych. Przez wiele lat zdobywali doświadczenie w takich służbach jak: Policja, Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencja Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa.

Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie w zakresie wykonywania czynności śledczych – operacyjnych. Poszczególni detektywi posiadają wiedzę szczególną z zakresu tzw. „cyberprzestępczości” i działaniu oraz wykrywaniu urządzeń inwigilujących.

Detektyw Rafał Marcoń