Biuro detektywistyczne Rafał Marcoń & Partnerzy

O Nas

W ramach prowadzonych czynności wykonujemy pełen wachlarz usług detektywistycznych zarówno dla osób prywatnych jak również podmiotów gospodarczych. 


Nasze usługi detektywistyczne świadczymy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi na podstawie licencji nr 0008716 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Posiadamy wpis do rejestru przedsiębiorców, który prowadzony jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posiadamy także pełne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Nasi pracownicy to przede wszystkim byli funkcjonariusze, którzy pracowali blisko 30 lat w ,,terenie” w zespołach operacyjno-rozpoznawczych. Przez wiele lat zdobywały doświadczenie w takich służbach jak:
-Policja,
-Centralne Biuro Śledcze Policji,
– Agencja Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego,
-Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
-Służba Ochrony Państwa


Wszyscy pracownicy posiadają przeszkolenie w zakresie wykonywania czynności śledczych – operacyjnych. Poszczególni detektywi posiadają wiedzę szczególną z zakresu tzw. „cyberprzestępczości”, wykrywaniu jak również instalacji urządzeń inwigilujących.